Regulamin Konferencji

Regulamin kształcenia podyplomowego lekarzy, realizowanego w formie
Konferencji Ginekologia i Położnictwo 360⁰

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorzy Konferencji:
   Organizator merytoryczny: Digital Health Communication Sp. z o.o., ul. Radwańska 56. Łódź, 93-574, NIP: 7272840485, REGON: 385103180.
   Organizator logistyczny: DNX design, ul. Senatorska 21/32, Łódź, 93-192, NIP: 7292713258, REGON: 365853501.
  2. Termin i miejsce Konferencji: 11-13.04.2024r., Cukrownia Żnin, Janickiego 1, 88-400 Żnin
  3. W Konferencji mogą wziąć udział osoby uprawnione do wystawiania recept i/lub prowadzący obrót produktami leczniczymi zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dn. 6.09.2001 r. Prawa Farmaceutycznego.
  4. Udział w Konferencji jest odpłatny, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.ginekologia360.pl.
  5. Koszty dojazdu i noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
  6. Rejestracja udziału odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na ww. stronie internetowej.
 1. Program kształcenia
  1. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest Prof. Przemysław Oszukowski.
  2. Program edukacyjny podlega akceptacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
  3. Program Konferencji jest dostępny na stronie internetowej: https://ginekologia360.pl/program/.
  4. Uczestnicy Konferencji mogą brać udział we wszystkich, bądź tylko wybranych aktywnościach merytorycznych.
  5. Udział w warsztatach i kursach jest dodatkowo płatny wg. cennika zamieszczonego na ww. stronie internetowej.
 2. Postanowienia końcowe:
  1. Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny Certyfikat (z indywidualnym Numerem Prawa Wykonywania Zawodu) potwierdzający udział oraz liczbę punktów edukacyjnych, określonych w Uchwale podjętej przez Okręgową Izbę Lekarską na podstawie programu.
  2. Uczestnicy Konferencji otrzymają Certyfikaty w formie elektronicznej (plik pdf przesłany na wskazany przy rejestracji adres e-mail) w ciągu 21 dni od daty zakończenia Konferencji.
  3. Dane osobowe uczestników Konferencji są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności organizatorów, zamieszczoną na stronie internetowej www.ginekologia360.pl.
  4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.ginekologia360.pl.