Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Grażyna J. Iwanowicz-Palus

Położna, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego, pielęgniarstwa położniczego oraz pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.

Kierownik Zakładu Opieki Specjalistycznej w Położnictwie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, Członek Komitetu Naukowego Zdrowie Publiczne Polskiej Akademii Nauk, Członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych, Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych oraz w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego.

Członek wielu zespołów eksperckich w zakresie kształcenia przeddplomowego i podyplomowego położnych oraz w zakresie opieki okołoporodowej.